اتوبوس های جدید کو؟

شهروند تبریزی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حمل و نقل عمومی گوید: امروز با وجود سرمای شدید در ایستگاه اتوبوس یک ساعت و پنج دقیقه با فرزند کوچکم منتظر ماندیم.

وی می افزاید: از ساعت ۱۵:۲۰ تا ساعت ۱۶:۲۵ طول کشید تا اتوبوس مسیر رسالت به ایستگاه بیاید، در این مدت ۳ بار اتوبوس مسیر اشرفی لاله آمد ولی خبری از اتوبوس های مسیر رسالت نبود.

این شهروند تبریزی با انتقاد از وعده های مسئولین می گوید: از مسئولین اتوبوسرانی و شهرداری سوالی دارم که با وجود افتتاح ۵۰ اتوبوس جدید در ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز، این اتوبوس ها کجا فعالیت می کنند که مردم آنها را نمی بینند؟ چرا هیچ نظارتی بر زمان بندی حرکت اتوبوس ها وجود ندارد؟

او همچنین می گوید: عوارض شهرداری از خانه ها و عوارض شهری از خودروها صرف کدام خدمات عمومی می شود؟ هزینه های تاکسی و اسنپ زیاد است و مردم طبقات پایین توان پرداخت آن را ندارند و تنها راهشان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است لطفا به فکر مردم باشید.

About Author