اجازه تخریب هیچ سینمایی را نمی‌دهیم

رییس سازمان سینمایی در جلسه با انجمن سینماداران مطرح کرد که اجازه تخریب سالن نمی‌دهم مگر اینکه در ازای آن مکان فرهنگی دیگری به عنوان معوض به کشور اضافه شود.
اعضای انجمن سینماداران به دیدار معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی رفتند و به ارائه گزارشی از وضعیت سینماها و مباحث و مشکلات مختلف حوزه سینماداری پرداختند.
محمد خزاعی در این دیدار پس از اظهارات و درخواست‌های اعضای انجمن سینماداران گفت: لازم است راهکارها و پیشنهادات به صورت مکتوب ارائه شود و این راهکارها تنها، از منظر بخش خصوصی نباشد.
رئیس سازمان سینمایی افزود: قطعاً شما توقعات و سلایق جامعه را بهتر می‌شناسید. خیلی وقت‌ها ما درگیر حواشی سینما هستیم و عدم اعتماد مردم و مسئولین به سینما باعث شده تا به سینما نگاه جدی نشود. بنابراین، با ارائه برنامه‌های واقع بینانه‌ای قابلیت اجرایی شدن آن را تضمین کنید.
وی با اظهار امیدواری به اینکه برخی مشکلات سینما در شورای عالی سینما برطرف شود، بیان کرد: به عنوان مثال، باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم از معافیت مالیاتی گمرک برای وارد کردن وسایل و تجهیزات سینمایی استفاده کنیم.

About Author