اجازه پیدا کردم فقط پایه سازم را به روی صحنه بیاورم!

استاد کیوان ساکت، چهره نامدار موسیقی ایران که در برنامه «تداکس تهران» در سالن برج میلاد شرکت داشت با پایه سازش به روی صحنه رفت و گفت: اجازه پیدا کردم فقط پایه سازم را به روی صحنه بیاورم!

استاد کیوان ساکت پیش از اینکه حرف‌هایش را شروع کند، در حالی که پایه سازش را روی دست بلند کرده بود خطاب به حاضران در سالن برج میلاد گفت: «حتما شگفت‌زده شده‌اید که این در دست من چیست؟ این ساز من است» ساکت در ادامه توضیح داد که قرار بوده درباه موسیقی کهن و شیوه‌های نو صحبت کند و بعد آن را با نوازندگی خودش نشان بدهد. او ادامه داد «با اینکه از ۱۰ صبح اینجا بودم فقط توانستم پایه ساز خودم را اجازه پیدا کنم به صحنه بیاورم.» او دو روز پیش هم در مصاحبه‌ای درباره این برنامه داشت اعلام کرده بود که از ساعت ۱۳ به مدت ۱۸ دقیقه درباره موسقی کهن و شیوه‌های نو صحبت خواهد کرد و در قسمتی از این برنامه هم با سه‌تار بداهه‌نوازی خواهد کرد.

About Author