اجرای طرح پایش بیکاران واقعی در هرمزگان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان هادی ابراهیمی اظهار کرد: در بحث برنامه ریزی و تحول آفرینی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در دست داشتن اطلاعات دقیق و صحیح است و عملا تا زمانی که اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد طرح ها و عملیات ها با شکست روبرو می شود.
به گزارش ساقی آذربایجان وی عنوان کرد: دولت سیزدهم و مقام عالی وزارت یکی از برنامه هایی که دنبال می کند ایجاد یک میلیون شغل در سال است و برای تحقق این امر لازم است که استان ها به آمار و اطلاعات دقیقی از بیکاران واقعی و افراد جویای کار به دست بیاورند.
ابراهیمی بیان کرد: ظرفیت های کاری،استعدادها، تخصص ها و علایق افراد بیکار و جویای کار باید دسته بندی شود تا بر این اساس بتوانیم توانمندی نیروی انسانی بیکار و جویای کار را به نیاز بازار کار متصل کنیم و از این حیث گام مثبتی در بحث توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری برداشته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان عنوان کرد: برای اینکه در وهله اول به یک اطلاعات واقعی از جامعه هدف برسیم نیاز است از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه های بسیج، دفاتر تسهیل گری و … در محلات پایگاه هایی نیز برای مراجعه بیکاران راه اندازی کنیم تا افراد با مراجعه به آن بتوانند اطلاعات و وضعیت دقیق خود را ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام و پایش دقیق منجر به اجرای طرح جامع تری در سطح استان تحت عنوان پویش محله بدون بیکار یا محله کارآفرین می شود که اجرای آن به صورت پایلوت در محله چاهستانی های بندرعباس آغاز شده است تا بتوانیم با احصا ظرفیت ها افراد جویای کار و بیکاران را به بازار کار متصل کنیم و یا اینکه با همان ظرفیت های محله شان برای آنها بازار جدید کار ایجاد کنیم.

About Author