احتمال رایگان شدن بازدید از جشنواره لاله‌های کرج

شهردار کرج گفت: اگر ظرف دو سه روز آینده، ۸۰ درصد لاله‌های باغ گل‌های پارک شهید چمران شکوفا نشوند، شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از جشنواره لاله‌ها بازدید کنند. به گزارش ساقی آذربایجان، مصطفی سعیدی سیرائی در مراسم روز فرهنگی کرج که همزمان با برپایی هشتمین جشنواره لاله‌ها، در باغ گل‌های بوستان شهید چمران برگزار […]

شهردار کرج گفت: اگر ظرف دو سه روز آینده، ۸۰ درصد لاله‌های باغ گل‌های پارک شهید چمران شکوفا نشوند، شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از جشنواره لاله‌ها بازدید کنند.
به گزارش ساقی آذربایجان، مصطفی سعیدی سیرائی در مراسم روز فرهنگی کرج که همزمان با برپایی هشتمین جشنواره لاله‌ها، در باغ گل‌های بوستان شهید چمران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا و احتمال اعمال محدودیت برای بازدید عمومی از جشنواره لاله‌ها، همکاران ما طبق زمانبندی هر ساله نسبت به کاشت پیازهای لاله اقدام نکرده و این فرایند را به تاخیر انداختند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با کنترل ویروس و واکسیناسیون عمومی، محدودیت‌های سال قبل در خصوص بازدید از جشنواره لاله های پارک شهید چمران برداشته شد و امسال فرصتی فراهم آمد که عموم شهروندان از این فضای زیبا بازدید کنند.
شهردار کرج تاکید کرد: با توجه به تاخیر ایجاد شده در زمان کاشت پیازهای لاله، در برخی نقاط این باغ گل‌ها به طور کامل شکوفا نشده‌اند که در خصوص کاستی ایجاد شده از تمامی شهروندان عذرخواهی می‌کنیم.
سعیدی سیرائی ادامه داد: برای جبران مشکل پیش آمده، بنا شده اگر ظرف دو سه روز آینده ۸۰ درصد گل‌های این باغ شکوفا شوند، پیمانکار می‌تواند برای بازدید از جشنواره بلیت فروشی داشته باشد و در غیر این صورت، شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از جشنواره لاله‌ها بازدید کنند.