احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی البرز

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران و برف و به دنبال آن تغییر دما ، احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی استان البرز به ویژه جاده کرج – چالوس دور از انتظار نیست.بر این اساس رانندگان باید از توقف در محدوده هایی که احتمال ریزش سنگ دارد، پرهیز کنند.نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری جاده کرج- چالوس درحوزه استان البرز و نیمی دیگر درحوزه استان مازندران واقع شده است .

About Author