احمدی‌نژاد آمد، کارناوال محمودی‌ها در تهران به راه افتاد!

خب مطابق پیش‌بینی محمود احمدی‌نژاد برای ثبت نام آمد و جنس آمدنش مثل همان جنس ریاست‌جمهوری‌اش بود، کارناوال راه انداختند، خیابان را به هم ریختند، شعار دادند! قهرمان‌سازی‌های عامه‌پسند، شعار می‌دادند : احمدی جونمه رییس جمهورمه… از این «جون» بازی‌ها که بگذریم، باید دید در روزهای پیش رو چه اتفاقی می‌افتد، اصلا احمدی‌نژاد تایید صلاحیت می‌شود، به هر حال این قابل انکار نیست که او در میان بخش‌های از جامعه همچنان محبوبیت دارد و برخی اشاره می‌کنند که در شهرستان‌های کوچک‌تر احمدی‌نزاد را به واسطه عملگرایی‌اش دوست دارند، برخی دیگر اما به عدم محبوبیت او در طبقه متوسط اشاره دارند، طبقه‌ای که معتقد است شروع فروپاشی اقتصادی و اجتماعی دو دهه اخیر از دوران احمدی‌نژاد و تصمیمات کارشناسی‌نشده او آغاز شد. واقعیت این است که حضور یا عدم حضور احمدی نژاد در انتخابات هشتم تیر کاملا تعیین کننده است. او به هر حال بخشی از قاعده بازی را بلد است، همین رفتار رسانه‌ای‌اش نمونه خوبی است برای این که بدانیم او در پس ظاهر مثلا ساده‌اش چقدر فکر شده عمل می‌کند و جامعه هدفش را می‌شناسد.

 

About Author