اختصاص ۱۰درصد درآمد اکران فیلم«مجبوریم» به زنان کارتن‌خواب

نخستین نمایش فیلم «مجبوریم» ساخته رضا دُرمیشیان با حضور بهمن فرمان‌آرا، فاطمه معتمدآریا، همایون ارشادی مجتبی پیرزاده و رضا دُرمیشیان در پردیس سینمایی کورش برگزار شد. نخستین نمایش فیلم «مجبوریم»ساخته رضادُرمیشیان باحضور بهمن فرمان‌آرا،فاطمه معتمدآریا، همایون ارشادی ،مجتبی پیرزاده و رضادُرمیشیان بااستقبال تماشاگران در پردیس کورش برگزارشد. بهمن فرمان‌آرا درابتدای نمایش«مجبوریم»گفت: «دُرمیشیان یکی از بهترین […]

نخستین نمایش فیلم «مجبوریم» ساخته رضا دُرمیشیان با حضور بهمن فرمان‌آرا، فاطمه معتمدآریا، همایون ارشادی مجتبی پیرزاده و رضا دُرمیشیان در پردیس سینمایی کورش برگزار شد.
نخستین نمایش فیلم «مجبوریم»ساخته رضادُرمیشیان باحضور بهمن فرمان‌آرا،فاطمه معتمدآریا، همایون ارشادی ،مجتبی پیرزاده و رضادُرمیشیان بااستقبال تماشاگران در پردیس کورش برگزارشد.
بهمن فرمان‌آرا درابتدای نمایش«مجبوریم»گفت: «دُرمیشیان یکی از بهترین کارگردانان جوان این مملکت است که خیلی در حقش ناحق شده…»
فاطمه‌معتمدآریا بازیگر«مجبوریم»نیزدرسخنانی گفت: «حیات و هستی سینمای مابسته به تماشاچی‌هایش است،خیلی از فیلم‌هایی که آقای درمیشیان ساخته یاما کارکردیم درصندوق‌خانه‌ها است وهیچ کس نمی‌داند چه ارزشی داردچون به وسیله تماشاچی‌هامحک نمی‌خورد.»
در ادامه رضا دُرمیشیان گفت:«جای خیلی ازعوامل فیلم دراینجا خالی است.نگارجواهریان که سرتئاتر بود،استاد کیهان کلهر و…ومادرم که هنوزفقدانش راحس می‌کنم واحساس می‌کنم دراین سالن است.»
وی افزود:همان‌قدر که خیلی خوشحالم ازاکران «مجبوریم»ناراحتم ازاتفاقی که برای مستندسازان زن و یک عکاس زن افتاده و امیدوارم آن‌ها هرچه زودتر آزاد شوندوبه خانه‌هایشان برگردند.
درمیشیان درادامه گفت:«مجبوریم قصه غربت آدم‌ها در سرزمین خودشان است.آدم‌هایی که در سرزمین خودشان در غربتند.داستان ایرانیان بدون شناسنامه در داخل ایران.یک تا دو میلیون ایرانی بدون شناسنامه که حتی در سرشماری آماری هم نیستندچه برسد به این‌که ازحقوق شهروندی برخوردارباشند ومن تلاش کردم بااین فیلم دینم رابه زنان بدسرپرست،کارتن‌خواب وایرانیان بدون شناسنامه اداکنم وبرای این کار ده درصد ازحقوق نمایش این فیلم درتمام سینماهای سراسرکشور رابه زنان بی سرپرست، بدسرپرست و کارتن‌خواب تقدیم می‌کنم.این مبلغ دراختیارفرشته‌ی نازنینی به نام«لیلا ارشد»قرار خواهد گرفت تابرایشان هزینه شود.»