اختلاف بر سر نتیجه‌ی مذاکرات وین

تاکید وزیر خارجه بر روی عبارت «دستیابی به متن نهایی» بدین معناست که تهران معتقد است که متن فعلی نهایی نیست و همچنان نیاز به مذاکره و چانه زنی دارد.

درحالیکه دیپلمات های اتحادیه اروپا می گویند متن بدست آمده در مذاکرات وین، متن نهایی توافق است، ایران اما تاکید دارد که این متن نسخه ی نهایی نیست.

به گزارش ساقی آذربایجان، پس از اتمام مذاکرات، یکی از دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا به رسانه ها گفت که متن جدید مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد گرفت. او افزود که این متن، متن نهایی ست.

در همین حال، ایران با رد این موضوع گفت این متن همچنان نیاز به بررسی ایران دارد.

در همین راستا، متنی از سوی وزارت خارجه در مورد مکالمه امیرعبداللهیان وزیر خارجه و بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا منتشر شد. امیرعبداللهیان گفت: انتظار می‌رود همه طرف‌ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دهند.

تاکید وزیر خارجه بر روی عبارت «دستیابی به متن نهایی» بدین معناست که تهران معتقد است که متن فعلی نهایی نیست و همچنان نیاز به مذاکره و چانه زنی دارد.