اخذ هزینه مداحی در وادی رحمت تبریز

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

شنیده می شود اخیرا از برخی خانواده متوفیان در وادی رحمت تبریز بهنگام انجام امور اداری کفن و دفن مبلغ ۳۰۰ هزارتومان بعنوان هزینه بلندگو و سیستم صوتی و مداحی سر خاک و حین تدفین اخذ می شود که با اعتراض مردم مواجه شده اما تاکنون پاسخ لازم از سوی مسئولان امر داده نشده و نسبت به روشن نمودن دلیل این موضوع و تنویر افکار عمومی اقدامی صورت نپذیرفته است که آیا این مبلغ را شهرداری تبریز اخذ می کند و یا پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری و یا اقدام خودسرانه ای است از سوی افراد فرصت طلب

About Author