ارائه خدمات رسانی در ادارات شهرستان کهگیلویه و بویراحمد تنها به دارندگان کارت واکسیناسیون کرونا

فرماندار شهرستان بویراحمد مجید احمدی گفت: خدمات رسانی در ادارات و بانکها تنها به دارندگان کارت واکسیناسیون کرونا ارائه می شود.

به گزارش ساقی آذربایجان مجید احمدی در نشست ستاد کرونا در شهرستان بویراحمد افزود: در شرایط کنونی مهمترین برنامه به اولویت ما واکسیناسیون است. فرماندار شهرستان بویراحمد مجید احمدی اظهارکرد: با کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند تعارف نداریم.
فرماندار شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: تاکنون محدوده های کرونایی که اجرا می شد مطرح می کردند که چرا واکسن نمی آورید و مردم را واکسیناسیون کنید حالا واکسن آورده‌ایم و انتظار داریم مردم نسبت به واکسیناسیون خود اقدام کنند.
احمدی تصریح کرد: خدمات رسانی در ادارات و بانکها تنها به دارندگان کارت واکسیناسیون کرونا ارائه می شود.
فرماندار شهرستان بویراحمد مجید احمدی ادامه داد: کارمندان ادارات و سازمان ها ملزم به واکسن زدن هستند و حتماً باید کارت واکسیناسیون کرونا داشته باشند. فرماندار شهرستان بیوراحمد عنوان کرد: ظرفیت واکسیناسیون در شهرستان بویراحمد روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر است اما هم اکنون ۳ تا ۴ هزار نفر مراجعه کننده داریم.
احمدی اظهارکرد: تمام افراد بالای ۱۸ سال شهرستان بویراحمد می‌توانند برای تزریق واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه و نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
وی تاکید کرد: فوت ها و بستری های کرونایی شهرستان بویراحمد را کسانی تشکیل می‌دهند که تاکنون واکسن کرونا نزده اند.
به گزارش ایسنا، فرماندار شهرستان بویراحمد بیان کرد: توصیه می‌شود مردم در صورت واکسن زدن، پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری را رعایت کنند و حتماً ماسک بزنند چرا که طبق توصیه متخصصان واکسن به تنهایی ایمنی نمی آورد.

About Author