ارزش افزوده اتوبان تبریز- بازرگان برای آقای خاص!

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

***********************
گفته می شوددر حاشیه اجرای پروژه مهم اتوبان تبریز- بازرگان که مدتهاست گرفتار عدم تامین اعتبار لازم شده و به کندی پیش می رود ، یکی از حضرات خاص که از قبل ، اراضی قابل توجهی در این منطقه داشته ، بعدها به مقدار زیاد از اراضی متاثر از این پروژه را نیز با قیمت بسیار پایین خریداری نموده که با اجرای این پروژه و تعیین و تشخیص مسیر آن با مرغوبیت و ارزش افزوده بالایی مواجه گردیده است . این فرد خاص ! که همواره پیگیر اجرای این پروژه بوده ظاهرا پس از نیل به مقصود در محدوده اراضی خود ، دیگر مثل گذشته پیگیر اجرای آن نبوده و ره صد ساله را یک شبه پیموده و ظاهرا به آنچه می بایست به دست آورد نایل گردیده است !

About Author