از برنامه هفت هزار صفحه‌ای رسیدیم به صف مرغ و نان!

جلال محمودزاده نماینده مجلس بار دیگر از عملکرد دولت رییسی انتقاد کرد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس نوشت: از ۷۰ وعده و برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای جناب رئیسی! رسیده ایم به صف های عریض و طویل کالا و مرغ و نان …

جلال محمودزاده نماینده مهاباد برای چندمین بار طی متنی خطاب به رئیس جمهور نسبت به عملکرد هیأت دولت اعتراض کرد و نوشت؛

او گفت: از ۷۰ وعده و برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای جناب رئیسی در جریان مبارزات انتخاباتی و تشکیل دولت قوی! رسیده ایم به صف های عریض و طویل کالا و مرغ و نان، گرانی چندبرابری، تورم ۱۰۰درصدی، افت شدید ارزش پول ملی و فلاکت غذایی و اقتصادی کشور! ‌اگر خودمان در داخل عزت مردم را نشکنیم هیچ قدرتی در خارج توانایی آن را ندارد.

عکس| انتقاد نماینده مهاباد از عملکرد دولت؛ از برنامه هفت هزار صفحه‌ای رسیدیم به صف مرغ و نان

About Author