از شروع مجدد پروژه پل خلیج فارس تا توسعه جاده ها و بنادر هرمزگان

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه ای با رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارتخانه راه و شهرسازی با حضور تمامی اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار و در آن در خواست اعضای مجمع مطرح و وزیر پیشنهادی نیز قول مساعد جهت پیگیری و تحقق آن را داد.
به گزارش ساقی آذربایجان رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی احمد مرادی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت نیروهای هرمزگانی به ویژه در حوزه بنادر و دریانوردی از خواسته هایی بود که مورد تأکید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قرار گرفت، عنوان کرد: بهبود وضعیت جاده های روستایی، بزرگراه ها و نگاهی ویژه به وضعیت جاده های استان هرمزگان به عنوان دروازه اقتصادی کشور از مهمترین خواسته های اولولیت دار مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس بود.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه خاص به بندرشهیدرجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور باید در اولولیت وزارت راه و شهرسازی باشد، اضافه کرد: هرمزگان ظرفیت عظیمی در توسعه بنادر بزرگ و کوچه برای فعالیت های تجاری و بندری دارد که وزیر پیشنهادی نیز بر این موضوع تأکید ویژه داشت.
مرادی با اشاره به اینکه شروع مجدد پروژه اتصال قشم به سرزمین اصلی از طریق بندر پهل و لافت اولویت دیگر مطرح شده در این جلسه بود، اظهار کرد: پل خلیج فارس در دولت یازدهم و دوازدهم مورد غفلت و فراموشی قرار گرفت و به این پروژه مهم و فراملی توجهی نشد و امیدوارم رستم قاسمی با توجه به بنیان گذاری شروع این پروژه در دولت دهم توسط خودش، بتواند عزم جدی در شروع مجدد و تکمیل آن به صورت عملیاتی داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با بیان اینکه استفاده از ظرفیت ریلی استان هرمزگان در جهت تکمیل چرخه اقتصادی کشور از دیگر نکات مطرح شده بود، عنوان کرد: با توجه به برنامه پیشنهادی وزیر پیشنهادی و سخنان مطرح شده به طور حتم حضور قاسمی در وزارت راه و شهرسازی می تواند برای توسعه هرمزگان با توجه به کارنامه گذشته اش مفید و ماندگار باشد.

About Author