استاندار آذربایجان‌شرقی دستور توقف چه پروژه‌های را صادر کرد

مالک رحمتی  امروز در جلسه بررسی «برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه آذربایجان شرقی» با اشاره به گزارشات ارائه شده از سوی معاونت های مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: انتظار نگاه دقیق کارشناسی، برنامه محور، رو به آینده و جامع از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان داریم و در گزارشات ارائه شده این ویژگی ها موج می زد که مایه بسی امیدواری است.

وی ادامه داد: اولین تصمیم مدیریتی بنده این بود که در نظام مدیتی جدید نسبت به استان شناخت و اشراف داشته باشیم؛ بنابراین جلسات نظارت ستادی را برای دستگاه ها تشکیل دادیم تا بر رویکردهای دستگاه ها، متناسب با اطلاعات دریافتی اشراف داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم.

رحمتی ادامه داد: اولین نکته که باید مورد توجه قرا گیرد این است که کارآمدی، بهره وری و اثربخشی دستگاه ها و به دنبال آن گرهگشایی اقدامات را فی المجلس ارزیابی کنیم.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی با بیان اینکه نکته دوم، تعریف روش نظام مدیریتی و الزامات و راهکارهای حل، تعیین متولی و زمان حل مسائل است، اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید اینها را پشتیبانی کند تا در نهایت به ادبیات و گفتمان مشترک برسیم.

وی تاکید کرد: نیازمندیم در زمانی اندک به  گفتمانی هم افزا و هم فکرانه و طراحی حرکت تحولی و روش مدیریتی مشترک برسیم و مدیران باید در گفتمان، تفکر و ادبیات و هم قسم باشند که تحقق این مهم، وظیفه خطیر سازمان است.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: در نظام برنامه ای مشکلی نداریم؛ بلکه در متقاعد کردن مدیران اجرایی برای فهمیدن و اجرای برنامه های تدوین شده دچار اشکال هستیم و لازم است نظام مدیریتی استان را به ریل منطق و کارآمدی بازگردانیم.

این مسوول تصریح کرد: باید با ارائه برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت در مردم ایجاد امید و اعتماد کنیم و البته از برنامه های بلندمدت نیز غفلت نورزیم.

وی بر ضرورت توجه جدی به اجرایی کردن اولین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه متوازن استان آذربایجان شرقی تاکید کرد.

ضرورت توقف اجرای پروژه های ناموثر/ پروژه های عمرانی نیمه تمام تعیین تکلیف شود

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید در راستای اجرای برنامه‌های مولدسازی خود ادامه اجرای پروژه های ناموثر را گرفته و پروژه های عمرانی نیمه تمام را تعیین تکلیف کند.

رحمتی ادامه داد:استاندار آذربایجان شرقی گفت: پروژه‌های که دارای مطالعات کارشناسی دقیق و جامع نبوده و گاها با فشارها و نگاه های بخشی بوده و الان رها شدند براساس آیین نامه مولدسازی باید تعیین تکلیف کرد که یکی از آن راه‌ها، توقف پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و آورده‌های اجتماعی است.

وی بر لزوم بهره گیری از شیوه هایی مثل BOT و جلب مشارکت عمومی – خصوصی در راستای مولدسازی و پیشبرد سریع پروژه ها تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: پروژه های خدماتی مثل ورزشگاه ها که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند و مدیریت خصوصی چنین پروژه هایی نیز مقرون به صرفه تر است باید مولدسازی شده و مراحل واگذاری را طی کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه های مصوب هیات مولدسازی هر قانونی مغایر با مولدسازی باشد، باید کان لم یکن تلقی و پروژه های نیمه خصوصی به شیوه BOT مولد سازی و اجرایی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ظرفیت های معدنی استان و چالش های موجود در این عرصه، یادآور شد: طبق نص صریح قانون دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در شهرستانی که معدن در آن واقع شده و سایر شهرستان های متاثر از فعالیت های معدن صرف کند.

رحمتی همچنین توجه به نظام بودجه ریزی عملیاتی که بر اساس پروژه- فعالیت تعریف می شود و انجام رایزنی های بودجه ای با وزاری مربوطه در جهت تامین مالی به موقع پروژه های ذیربط را ضروری دانست.

About Author