استان زنجان واحد‌ فرآوری «سیب» ندارد

طبق آمار جهاد کشاورزی استان زنجان یکی از بهترین روش‌های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیرکشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثرترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری آب به شمار می‌رود.
به گزارش ساقی آذربایجان استان زنجان نیز به دلیل اقلیم مناسب ظرفیت بالایی در تولید محصولات باغی از جمله زیتون، سیب، انگور دارد و بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی نیز سالانه قریب به ۳ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در استان تولید می‌شود که سهم محصولات باغی در حدود ۵۰۰ هزار تن است.
بنابراین بخش کشاورزی در استان زمینه ساز اشتغال ۳۳ درصدی بوده و ۹۰ هزار بهره‌بردار در این بخش در حال فعالیت و امرار معاش هستند.
که در این بین محصولات باغی سهم ۵۰۰ هزار تنی داشته و سیب با ۱۳۴ هزار تن در رتبه دوم تولید محصولات باغی قرار دارد بنابراین تکمیل زنجیره سیب به لحاظ تولید و در نهایت فرآوری یکی از دغدغه‌های اساسی برای باغداران و در نهایت مسئولان مطرح است چرا که این حجم از تولید قابلیت تازه خوری نداشته و قطعا حجمی از آن به دلیل وجود برخی مسائل به ضایعات تبدیل شده و از چرخه مصرف خارج می‌شود.
با این وجود شرایط در استان‌های همجواری همچون آذربایجان غربی و شرقی که به عنوان بزرگترین تولیدکننده‌های سیب در سطح کشور مطرح هستند و همواره معضل دپوی این محصول در کنار جاده‌ها و دورریز شدن آن را دارند بدتر است و اگر مدیریت درستی در استان زنجان نیز انجام نشود سیب زنجان نیز سرنوشتی جز دپو شدن در کنار جاده‌ها را نخواهد داشت.
در این خصوص عبدالله جعفری، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار تن محصول باغی در استان زنجان تولید می‌شود، گفت: سالانه ۱۳۴ هزار تن سیب از سطح باغات برداشت می‌شود و این محصول رتبه دوم محصولات باغی را دارد و کیفیت سیب تولیدی به دلیل شرایط اقلیمی مناسبی که در استان وجود دارد بالا و بازار پسندی بیشتری در راستای صادرات و تازه خوری دارد.

About Author