استعفای شهردار آذرشهر

میثم مقدم با ارسال نامه به شورای اسلامی آذرشهر درخواست استعفا کرده بود، که پس از بحث و بررسی در این خصوص، سرانجام شورای اسلامی آذرشهر با استعفای وی موافقت کرد و در هیئت تطبیق شهرستان این مصوبه شورای اسلامی آذرشهر در خصوص استعفای میثم مقدم پذیرفته شد هنوز از علت و انگیزه‌ی این استعفا اطلاعاتی در دسترس نیست.

پس از دستگیری شهردار و برخی اعضای شورای شهر آذرشهر در سال ۱۳۹۹ به اتهام فساد مالی، میثم مقدم در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بعنوان شهردار آذرشهر معارفه شد. وی فردی متعهد، توانمند و انقلابی بود و مجموعه ورشکسته شهرداری را با ۱۱ میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و در طول سه سال مدیریتش توانست این مجموعه ورشکسته را به یک شهرداری پویا و کارآمد تبدیل کرده و در قانونمداری و اقتدار مدیریتی زبانزد خاص و عام بود.

ایجاد پروژه‌های متعدد عمرانی، نهضت مسیرگشایی مخصوصاً در بافت فرسوده شهری ، آسفالت معابر ، ایجاد پروژه‌های متعدد عمرانی و همچنین با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب با رویکرد فساد ستیزی ، و با ایجاد اتوماسیون اداری و سیستم GIS اقدامات مؤثری مبارزه با فساد اداری و سالم سازی محیط اداری انجام داد.

پس از استعفای او، شورای اسلامی آذرشهر محمد رضا الهامی را بعنوان سرپرست جدید انتخاب کردند.

About Author