معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد:

اشتغالزایی در حوزه دانش بنیان با ارائه تسهیلات حمایتی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی، رویکردهای اشتغالزایی این نهاد حمایتی در حوزه دانش بنیان را تشریح کرد.

به گزارش ساقی آذربایجان،