اصالت فرش اهر رو به فراموشی

گشت و گذاری در شهر اهر خود نشان خواهد داد که این شهر روزگاری خواستگاه فرشهای بومی با اصالت و طرح های برگرفته از ذهنیت مردمان روستایی و عشایری این منطقه بوده است.
فرش یک هنر جهانی است و آن که ریشه و اصالت دارد؛ گرانقدر است و بنام و برند شده است. و نامِ همراه فرش عظمت فرهنگی و هنری خاستگاه آن را قاب گرفته است.وقتی صحبت از فرش دست بافت شود قطعا گشت و گذاری در شهر اهر خود نشان خواهد داد که این شهر روزگاری خواستگاه فرشهای بومی با اصالت و طرح های برگرفته از ذهنیت مردمان روستایی و عشایری این منطقه بوده است و به جرات می توان گفت در تمام روستاها و مناطق عشایری این شهرستان فرش بافی کم کاست هنوز پابرجا می باشد. هنوز می توان گفت کارگاه های رنگرزی در بازار تاریخی اوچ توکانلار یادگار ماندگار از صنعت فرش اهر و قره داغ است. هنوز در بازار سرپوشیده و در جاهای مختلف شهر اهر فرش حضور درخشان دارد.به طور کلی عمدۀ قالی های روستایی این شهرستان که در بازارهای داخلی و خارجی شناخته شده اند، در روستاهای خونیق، چشمه‌وزان، آرپالیق، زندآباد، قورچی کندی، مزرعۀ حاج عابدین، قلندر، قره قشلاق، قراجه، کقالق و کلهور بافته میشوند. این قالی ها با رج شمار ۱۵ تا ۲۲ ، جزو قالی های درشت باف بوده و با گره متقارن می باشند.
طرح ها و نقش های اصیل و رایج فرش روستایی شهرستان اهر آنچه در مطالعات به دست آمده در شش روستای آن، نهُ نمونه طرح شناسایی شده است که عبارت اند از: خونیق (اوش دستک ، تاجری) ، چشمه وزان (چشمه وزان)، قورچی کندی (قورچی)، مزرعۀ حاج عابدین (بالیقلی، تاجری)، کقالق (صمدی، تاجری) و روستای کلهور (تاجری). بافندگان بافت قالی را اغلب به صورت حفظی و در موارد اندک با استفاده از نقشه به انجام میرسانند. حکایت و داستان فرش اهر همچون حکایت اغلب داشته های دیگر این شهرستان است که هیچ ارج و قربی برایش قائل نیستند ضعف مدیریت در شناسایی دقیق این هنر و برندسازی آن و عدم توجه به بازارسازی برای این فرش نفیس موجب عدم شناخت اصالت و کم رونق شدن این محصول در شهرستان اهر شده است.در این راستا سوالاتی که میتوان مطرح کرد و به دنبال جواب برای آنها گشت به شرح زیر می باشد.آیا مطالعات موثقی که نشان دهنده طرح ها و نقشه های فرش اهر، تاریخچه و … تدوین و انجام شده است؟آیا اقداماتی برای ثبت ملی طرح های فرش اهر انجام گرفته است؟آیا از میزان واقعی تولیدات فرش در این شهرستان اطلاعاتی موثق در دست می باشد؟آیا برنامه ، همایش و جشنواره ای در راستای برندسازی فرش اهر برگزار شده است؟آیا اقدامات حمایتی در راستای احیاء طرحهای فرش اهر و فرشبافی اهر انجام گرفته است؟و آیا های دیگری که همت مسئولین استانی و شهرستانی در این راستا را می طلبد.

About Author