اصفهان در ترکیه از تبریز شناخته شده‌تر است!

رایزن فرهنگی ایران در ترکیه با اظهار تاسف از اینکه در ترکیه شناخت کمی از تبریز وجود دارد، در حالی که اصفهان شناخته شده‌تر است، گفت: این مساله از پیشینه تاریخی حکومت سلجوقیان سرچشمه می گیرد و اهمیتی که ترکها نسبت به تاریخ و گذشته فرهنگی دارند.

  سیدقاسم ناظمی امروز در جلسه هیئت عالی سرمایه‌گذاری با اشاره به تورم بالا در ترکیه و روند افزایشی آن اظهار کرد: ایرانیانی هستند که به ترکیه مهاجرت کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی هم انجام داده اند، اما قصد بازگشت به ایران را دارند.

وی افزود: در دیگر سو سرمایه گذاران خارجی و بخصوص ترکیه ای قرار دارند که به دلیل شرایط موجود در کشور خودشان بیشتر راغب به سرمایه گذاری در دیگر کشورها بوده و در این شرایط هر کشوری بتواند ظرفیت ها و پتانسیل های خود را در بخش های مختلف به صاحبان سرمایه ترک معرفی کند، قطعا ثروت ترکیه به سمت آن کشور سوق خواهد یافت.

ناظمی تاکید کرد: ترکیه در بخش هایی از سرمایه گذاری به حد اشباع رسیده و از طرفی نیز رکود و تورم موجود برخی سرمایه گذاری‌ها را مختل کرده است.

رایزن فرهنگی ایران در ترکیه با اظهار تاسف از اینکه در ترکیه شناخت کمی از تبریز وجود دارد، در حالی که اصفهان شناخته شده‌تر است، گفت: این مساله از پیشینه تاریخی حکومت سلجوقیان سرچشمه می گیرد و اهمیتی که ترکها نسبت به تاریخ و گذشته فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: مزیت نسبی ما نسبت به ترکیه انرژی و نیروی کار ارزان است، که اگر بتوانیم برای مجموعه نیاز آنها ظرفیت فراهم کنیم قطعا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

سید قاسم ناظمی ادامه داد: پیشنهاد عملیاتی این است که در کنار برگزاری همایش تبریز، همایشی با فاصله زمانی کمی در استانبول و یا تهیه و نشر کتابچه آمایش سرمایه گذاری، می تواند موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز تمام زیرساختها برای ارتباط با ایران فراهم است و تا مرز ایران و ترکیه از طرف وان یا بازرگان مسیر ایران دو بانده و راهسازی مناسب انجام شده، گفت: غیر از هدف استانبول باید در مورد مرزهای پیرامون ایران و ترکیه هم تدبیری اندیشیده شود، چون در این منطقه تعلق خاطر نسبت به تبریز و آذربایجان بسیار بالا است.

نظامی خاطرنشان کرد: تبریزی های ساکن در شهرهای مرزی ترکیه زیاد هستند و اگر بتوانیم از تعصب منطقه ای این افراد برای جذب سرمایه ها به تبریز استفاده کنیم مفید خواهد بود.

رایزن فرهنگی ایران در ترکیه تاکید کرد: در حوزه فرهنگی نیز اگر بتوانیم از نسبت رابطه بین شمس و مولانا به صورت پروژه فرهنگی بهره گیری مناسب انجام دهیم نقش بالایی در جذب سرمایه گذار فرهنگی خواهد داشت.

About Author