اصفهان دیگر خاموش نمی‌شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مرسل صالحی درباره قطعی برق در اصفهان با توجه به فعالیت دوباره ادارات و لغو تعطیلی پنجشنبه ها، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش دمای هوا در میزان مصرف برق تاثیر گذاشته است.
به گزارش ساقی آذربایجان وی با بیان اینکه دمای هوا در اصفهان ۳۳ درجه است در حالیکه مرداد ماه دمای هوا حتی به بیش از ۴۰ درجه افزایش یافت، گفت: البته از فردا پیش بینی افزایش دما هوا تا ۳۷ درجه شده است و دوباره دمای هوا کاهشی می شود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه شبکه برق سراسری و کشوری است، اظهار کرد: به طور قطع با کاهش دمای هوا در کشور، میزان مصرف برق تعدیل خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه هنوز محدودیت مصرف برق در صنایع فولادی برقرار است، گفت: در حال حاضر صنایع فولادی در ساعات پیک نمی توانند بیش از ۱۰ درصد دیماند مصرفی خود را استفاده کنند.
صالحی به بازگشایی ادارات بعد از تعطیلات سراسری پنج روزه کشور و افزایش مصرف برق اشاره کرد و گفت: اگرچه تعطیلات سراسری پنج روزه برق موجب تعدیل بار شد، اما اکنون با کاهش دمای هوا اندکی مصرف برق در کشور کمتر شده است.
مرسل صالحی با بیان اینکه از امروز نیز ساعت ادارات نیز تغییر کرد، گفت: البته احتمال می رود افزایش ساعت ادارات تا ۱۴:۳۰ تغییر محسوسی در افزایش مصرف برق نداشته باشد، از سوی دیگر به طور معمول برخی ادارات در اصفهان پنجشنبه ها تعطیل هستند که در این شرایط همچنان بار مصرفی برق در روزهای آخرهفته پایین است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگر لغو دستور تعطیلی پنجشنبه ها در گرمای شدید تابستان بود همواره با قطعی و خاموشی با برنامه و بی برنامه مواجه می شدیم، اما با توجه به کاهش دمای هوا در شهریور ماه امیدواریم دیگر قطعی برق در بخش خانگی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه اگر قطعی برق داشته باشیم مطابق با جدول زمان بندی خاموشی ها خواهد بود که احتمال آن بسیار کم و صفر است و برای مدیریت بار تنها خاموشی در بخش صنایع داریم.
صالحی تاکید کرد: به طور قطع با کاهش دمای هوا در اصفهان و با تدوام همکاری ها در بخش صنعت در ساعات پیک بین ۱۲ تا ۱۸ دیگر قطعی برق و خاموشی نخواهیم داشت، اما در صورت عدم همکاری احتمالا خاموشی وجود دارد.

About Author