اعتبار پروژه راه آهن تبریز- میانه صرف پرداخت حقوق کارمندان شد

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

شنیده می شود نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعتبار پروژه راه آهن تبریز- میانه صرف پرداخت افزایش حقوق کارمندان شده مدعی است منابع مالی برای پروژه در سال جاری و سال آینده وجود ندارد و پروژه در بلاتکلیفی است. بیگی با اشاره به اینکه پروژه به جهت مسائل مالی در تنگنا است، گفت: دولت باید توجه جدی به این پروژه نیمه تمام و مهم داشته باشد

About Author