اعتراض انجمن فرهنگی هنری عاشیقلار آذربایجان شرقی به برنامه جوکر

بدنبال پخش قسمت سوم از فصل سوم برنامه جوکر که در آن بابک نهرین هنرمند طنز تبریز نیز جزو میهمانان برنامه بود ، حرکات نامناسبی از سوی ایشان در کسوت یک عاشیق در قالب طنز یا در حقیقت هزل برای خنداندن حاضرین در برنامه به نمایش گذاشته شد که باعث کدورت خاطر هنرمندان عاشیق در […]

بدنبال پخش قسمت سوم از فصل سوم برنامه جوکر که در آن بابک نهرین هنرمند طنز تبریز نیز جزو میهمانان برنامه بود ، حرکات نامناسبی از سوی ایشان در کسوت یک عاشیق در قالب طنز یا در حقیقت هزل برای خنداندن حاضرین در برنامه به نمایش گذاشته شد که باعث کدورت خاطر هنرمندان عاشیق در آذربایجان شرقی شده و انجمن فرهنگی ، هنری عاشیقلار آذربایجان شرقی ضمن ابراز انزجار از این حرکات سخیف و پخش از برنامه جوکر ، اطلاعیه ای بشرح زیر منتشر کرده است :
بسمه تعالی . به اطلاع عموم مردم فرهنگ دوست آذربایجان می رساند در پی اهانت و تحقیر برنامه جوکر با حرکات ناشایست بابک نهرین به فرهنگ ، لباس ، زبان ، تاریخ و موسیقی اصیل آذربایجانی ، انجمن فرهنگی هنری عاشیقلار آذربایجان شرقی از طریق مراجع قضایی پیگیر این مسئله بوده و نتیجه را متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رساند.