اعتراض و تجمع کارگران شرکت چرخشگر تبریز

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

************************

صبح امروز تعدادی از کارگران کارخانه چرخشگر تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوق و دستمزد ها در محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق شنیده های ساقی آذربایجان این تجمع نهایتا با هدایت معترضین به درون نمازخانه کارخانه جهت استماع سخنان کارگران و وعده های مسئولان برای حل این مشکل به پایان رسیده است.

 

About Author