افتتاح نمایشی در زمان پورمحمدی استاندار سابق

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

می گویند ۴ آذرماه سال ۱۳۹۸ که رئیس جمهور روحانی در سفر به تبریز پروژه راه‌آهن میانه- تبریز را تا ایستگاه بستان‌آباد افتتاح کرد یک افتتاح نمایشی بوده و در حقیقت افتتاحی که نتیجه‌ای نداشت و نمی‌شد قطارها در مسیر تردد کنند چراکه محور ریلی در بن بست بود و دردی از این پروژه دوا نکرد.
طبق نظر کارشناسان ، پروژه ریلی میانه- بستان آباد- تبریز یک محور مهم ترانزیتی است که به صورت دوخطه ساخته می‌شود و افتتاح یک ایستگاه در بین مسیر درحالیکه پروژه به صورت کامل تمام نشده است فایده‌ای نداشت. این افتتاح نمایشی در زمان استانداری دکتر پورمحمدی و با برنامه ریزی تیم مدیریتی ایشان انجام گرفت

About Author