افتضاح میدان آذربایجان و سکوت مرگبار مسئولان

سوزبیزدن، قولاق سیزدن

*****************
بدنبال طرح مسائل متعدد در خصوص دست های پشت پرده تخریب میدان آذربایجان که پس از نزدیک به یک دهه ، همچنان بلاتکلیف مانده و در ورودی کلانشهر تبریزاز طرف فرودگاه ، آبروی این شهر تاریخی را زیر سئوال برده است ، مشخص نیست چرا سیستم های نظارتی و مدعی العموم بعنوان حافظ منافع مردم به این قضیه ورود پیدا نکرده و با عوامل و مسببین ظاهر و باطن این پروژه ی آبروریز برخورد نمی کند و مدیریت شهری تبریز را مکلف به اتمام آن نمی نماید ؟ جای خالی نهادهای نظارتی و قضایی برای ایجاد امید در مردم با پیگیری اینگونه پروژه هایی که هم باعث هدررفت بیت المال شده و هم آبروی تبریز را برده اند و هم اعتماد عمومی را خدشه دار کرده اند بشدت احساس می شود.

About Author