افزایش شوکه‌کننده قیمت کتاب در یک سال

میانگین قیمت کتاب در آذرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است. بنابر آمار «خانه کتاب و ادبیات ایران»، میانگین بهای کتاب امسال یک‌میلیون و ۴۷۵ هزار ریال محاسبه شده در‌حالی‌که بهای آن سال گذشته یک‌میلیون و ۱۰۶ هزار ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، میانگین شمارگان کتاب در آذرماه سال جاری ۹۹۹ نسخه بوده و این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود یک‌هزار و ۱۰۸ عنوان بوده است که حدود ۱۰درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین آمار و درصد تغییر تعداد کتاب‌های ماه آذر ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بیشترین افزایش در رده‌های فلسفه و روان‌شناسی به میزان ۳۹درصد، کودک و نوجوان به میزان ۳۰درصد و بعد موضوعات کمک‌درسی و آموزشی ۱۶درصد است.

About Author