افزایش قیمت مواد اولیه باعث کاهش تولید فرش در زنجان شد

رئیس اداره فرش سازمان صمت زنجان گفت: افزایش قیمت مواد اولیه باعث کاهش تولید فرش دستباف در استان شده است. به گزارش ساقی آذربایجان سید محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت صادرات فرش دستباف زنجان طی هشت ماه افزایش خوبی داشته است، گفت: تا پایان سال جاری این مهم در […]

رئیس اداره فرش سازمان صمت زنجان گفت: افزایش قیمت مواد اولیه باعث کاهش تولید فرش دستباف در استان شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان سید محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت صادرات فرش دستباف زنجان طی هشت ماه افزایش خوبی داشته است، گفت: تا پایان سال جاری این مهم در استان افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه زنجان در تولید فرش ابریشمی و پشمی در سطح کشور سرآمد است، اظهار کرد: افزایش قیمت مواد اولیه باعث کاهش تولید فرش دستباف در استان شده است.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، با بیان اینکه زنجان ۶۰ هزار بافنده قالی دارد، ابراز داشت: براساس آخرین آمار تنها ۵ هزار و ۴۲۱ نفرقالی باف در استان بیمه تامین اجتماعی هستند. جعفری تاکید کرد: حمایت از تولید کنندگان فرش دستباف باعث رونق این صنعت می‌شود و با صندوق بیمه عشایری و روستائیان در استان قرار دادی منعقد شده که فرش بافان تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی نسبت به بیمه قالی بافان همکاری لازم را مد نظر قرار دهد، ابراز داشت: اداره فرش استان زنجان افرادی که در این حرفه فعالیت می‌کنند را بیمه می‌کند ولی تامین اجتماعی همکاری خوبی ندارد.