افزایش نگران کننده فوتی های گاز گرفتگی در آذربایجان‌شرقی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود تعداد فوت شدگان ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته است.
بیشترین آمار فوت شدگان ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن در استان مربوط به تبریز بوده و شهرستان های مرند، بستان آباد، سراب، ورزقان و هشترود در رتبه های بعدی قرار دارند.بر اساس این آمار ۴۵ درصد فوت شدگان در رده سنی ۴۰ تا ۶۰ سال، ۱۸ درصد افراد دارای ۶۰ سال به بالا، ۲۳ درصد افراد ۲۴ تا ۴۰ سال هستند. بر اساس آمار مقایسه ای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر تعداد فوت شدگان ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور و به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

About Author