افزایش ۳ برابری حریق در مراتع و جنگلهای آذربایجان غربی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری آذربایجان غربی گفت: آتش سوزی مراتع و جنگل های استان ۳برابر شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان قاسمی در گفت وگو با ایسنا افزود: در سال جاری نزدیک به ۶۷فقره آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها در استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود ۳برابر شده است.
وی تصریح کرد: مساحت این آتش سوزی ها ۳۰۰هکتار بوده که اغلب در پیرانشهر، مهاباد و سردشت رخ داده است.
قاسمی درخصوص علت اصلی افزایش موارد آتش سوزی نیز یاد آور شد: خشکسالی های اخیر و عوامل انسانی عمده دلایل آتش سوزی ها است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای اطفای حریق در مدت زمان کم نیازمند وسایل و تجهیزات به روز و استاندارد هستیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها یک پایگاه اطفای حریق هوایی در ارومیه فعالیت دارد و در آینده نزدیک پایگاه هوایی در مهاباد نیز احداث می شود.
وی ادامه داد: در آتش سوزی ها ی اخیر مهاباد، سردشت و پیرانشهر با کمک بالگرد هوایی نتوانستیم در مدت زمان کم نسبت به اطفای حریق اقدام کنیم.

About Author