البسه محیط بانان زنجان به دوربین مجهز شد

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان گفت: محیط بانان این استان به منظور حفظ و حراست از تنوع جانوری و گیاهی به لباس‌های دوربین‌دار تجهیز شدند. به گزارش ساقی آذربایجان اسماعیل قلیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: البسه های دوربین دار طی روزهای اخیر به محیط بانان زنجان تحویل […]

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان گفت: محیط بانان این استان به منظور حفظ و حراست از تنوع جانوری و گیاهی به لباس‌های دوربین‌دار تجهیز شدند.

به گزارش ساقی آذربایجان اسماعیل قلیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: البسه های دوربین دار طی روزهای اخیر به محیط بانان زنجان تحویل شد تا با روحیه و انگیزه بهتر و بیشتری مناطق تحت مدیریت این مناطق را رصد و پایش کرده و وقوع اتفاقات را به منظور دفاع و احقاق حقوق قانونی خود مستندسازی کنند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان، تصریح کرد: قبل از این وقتی حادثه و درگیری برای عوامل محیط بانی پیش می آید آنان برای اثبات و دفاع از خود، سندی در اختیار نداشتند تا مشاهدات خود را به اثبات رسانده و حق و حقوقشان به سادگی پایمال نشود که به حتم با وجود این دوربین ها با سند و مدرک از خود دفاع خواهند کرد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان قلیزاده، افزود: با وجود این دوربین ها بر روی لباس محیط بانان، هرگونه اتفاقات و درگیری رخ داده در طول ماموریت، ثبت و ضبط خواهد شد تا در صورت نیاز به مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده ارایه شود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان گفت: با توجه به تجهز لباس محیط بانان به دوربین،از این پس شکارچیان متخلف نمی توانند در مناطق تحت مدیریت و اراضی آزاد و شکار غیرمجاز حیات وحش به راحتی و آسایش دست به شکار بزنند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان قلیزاده افزود: ثبت و ضبط رخدادها، قابلیت فیلمبرداری در روز و شب، تناسب داشتن با ماموریت های محیط بانی و ردیابی و مدیریت بر عملکرد محیط بانان درحین ماموریت، از جمله مزیت های به کارگیری این دوربین ها که بسیار سبک بوده و قابلیت ۶ ساعت تصویر برداری با تصویر و وضوح بالا “۴K” دارند، است.