الزام بیمارستان‌ها به‌ پذیرش بیمار کرونایی با بیمه تکمیلی

با پیگیری‌های بیمه مرکزی، بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی موظف به پذیرش بیماران کرونایی دارای بیمه تکمیلی شدند.

به گزارش ساقی آذربایجان، پیرو نامه نگاری‌های رییس کل بیمه مرکزی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اقدام تعدادی از بیمارستان‌های خصوصیِ طرف قرارداد شرکت‌های بیمه در عدم پذیرش بیماران کرونایی دارای پوشش بیمه تکمیلی درمان، بخشنامه‌ای از سوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ارسال شد.
بنابراین بخشنامه، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ملزم به پذیرش بیماران کرونایی دارای پوشش بیمه‌ای بدون دریافت علی الحساب یا پذیرش به صورت آزاد، مطابق مفاد قرارداد بیمه نامه درمان تکمیلی هستند.
همچنین در این بخشنامه از شرکت‌های بیمه خواسته شده موارد تخلف از مفاد بخشنامه مذکور توسط بیمارستان‌های دولتی و غیردولتیِ طرف قرارداد آن شرکت را به همراه مستندات مربوطه جهت انعکاس به مرجع یادشده به اداره کل نظارت فنّی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی ارسال کنند.همچنین پیرو بخشنامه‌های قبلی بیمه مرکزی، معاونت نظارت بیمه مرکزی تاکید کرده است برای جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات سلامت به بیماران در مراجع تشخیصی و درمانی طرف قرارداد شرکت‌های بیمه، ضروری است، صورتحساب‌های ارائه‌شده از سوی مراجع مذکور و اسناد هزینه مستقیم بیمه‌شدگان بالاخص بیماران کرونایی با اولویت مورد رسیدگی قرار گرفته و در حداقل زمان ممکن نسبت به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت اقدام و از تعویق در جبران هزینه‌های درمانی و تشخیصی بیمه‌شدگان جداً خودداری شود.به گزارش ایرنا، امروز ۳۸ هزار و ۶۵۷ نفر در کشور به کرونا مبتلا شدند و ۶۱۰ نفر فوت کردند.

About Author