الهام افکاری بازداشت شد

تسنیم نوشت: الهام افکاری یکی از عوامل اصلی شبکه اینترنشنال در ایران حین فراراز مرز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شد.

تسنیم نوشته است که الهام افکاری یکی از عوامل شبکه سعودی اینترنشنال است، و طی مدت اخیر فعالیت و اقدامات فراوانی در سیاه‌نمایی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دعوت جوانان و دختران به اغتشاشات و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم انجام دا‌ده بود.

‌سربازان گمنام امام زمان (ع) که طی سالیان اخیر فعالیت‌های الهام افکاری را رصد و زیرنظر داشتند، همکاری مستمر وی در همراهی با عوامل ضد‌انقلاب برای آن‌ها مسجل شد و در اغتشاشات اخیر نیز یکی از لید‌های اصلی در ساماندهی آشوبگران بود.

About Author