انتخابات ۱۰فدراسیون در ۱۲روز ! آرایش مجمع کمیته المپیک؟

ورزش کشور طی دو هفته آینده طی اتفاقی کم نظیر شاهد برگزاری انتخابات ریاست ۱۰ فدراسیون ورزشی خواهد بود.
به گزارش تابناک ورزشی، بر این اساس انتخابات فدراسیون نابینایان در ۱۱دی، فدراسیون کوهنوردی ۱۲دی، فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی ۱۳دی، فدراسیون کبدی ۱۴دی، فدراسیون تکواندو ۱۵دی، فدراسیون بوکس ۱۸دی، فدراسیون بسکتبال ۱۹دی، فدراسیون شنا ۲۰دی، فدراسیون تیراندازی ۲۱دی و فدراسیون اسکیت هم ۲۲دی ماه برگزار می‌شوند.
طی روز‌های اخیر اخباری مبنی بر عدم تأیید صلاحیت برخی از نامزد‌های ریاست این فدراسیون‌ها و همچنین احتمال تعویق برخی از آن‌ها مطرح شد. در این میان نامه تأیید صلاحیت نامزد‌های ریاست فدراسیون‌های کبدی، بوکس و کوهنوردی به فدراسیون‌ها ابلاغ شده و قرار است در تاریخ مقرر انتخابات این فدراسیون‌ها برگزار شود.
بدین ترتیب انتخابات فدراسیون کوهنوردی ۱۲ دی ماه، فدراسیون کبدی ۱۴ دی ماه و فدراسیون بوکس روز ۱۸ دی ماه برگزار می‌شود.
در مورد انتخابات فدراسیون نابینایان تأیید صلاحیت‌ها آمده است، ولی زمزمه‌هایی مبنی بر تعویق انتخابات شنیده می‌شود مشخص خواهد شد که انتخابات این فدراسیون ۱۱ دی ماه برگزار می‌شود یا خیر.
تاکنون فقط برگزاری انتخابات این سه فدراسیون قطعی است و انتخابات فدراسیون‌ها تکواندو، بسکتبال، شنا و اسکیت منتظر تأیید صلاحیت‌ها هستند هر چند در تکواندو گفته می‌شود که تأیید صلاحیت همه کاندیدا‌ها به جز یک نفر آمده است.
در مورد فدراسیون تیراندازی نیز شنیده می‌شود که انتخابات این فدراسیون در تاریخ ۲۱ دی ماه بعید است برگزار شود و باید منتظر ماند و دید که در آن تاریخ، تکلیف مدیریتی این فدراسیون مشخص خواهد شد یا نه.
آخرین اخبار درخصوص انتخابات فدراسیون‌ها مربوط به فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی است که انتخابات آن از ۱۳ دی ماه به ۲۵ دی موکول شده است.

About Author