انتصاب رئیس سازمان فرهنگی و هنری به کجا کشید؟

پیگیری ها نشان می دهد شهردار تبریز سعی دارد به گزینه ای مطلوب برسد و تاخیر در انتصاب مسئول سازمان فرهنگی وهنری، بخاطر حساسیت شهرداری برای انتخاب یک گزینه جامع الاطراف است.

با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر در نگاه انقلاب اسلامی، انتخاب گزینه ای از بین اهالی این حوزه می تواند عقب ماندگی تبریز در بخش فرهنگی را جبران کند.

About Author