ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود اخیرا در یکی از دانشگاههای تبریز مدیری که قبلا بدلیل تخلفات اداری از سمت خود برکنار شده بود مجددا با نظر رییس دانشگاه به همان سمت قبلی خود منصوب شده است. اساتید و کارکنان این دانشگاه می گویند با وجود رسیدگی به تخلفات این فرد از سوی سازمان بازرسی استان و ارجاع پرونده به دستگاه قضایی جهت رسیدگی نهایی ، چگونه و با چه هدفی رییس دانشگاه ، این فرد را مجددا به مدیریت امور مالی دانشگاه انتخاب کرده است. رییس دانشگاه مذکور اخیرا در جریان اعتراضات دانشجویی ، خود را نیروی انقلابی معرفی کرده و طی سخنرانی تند و تیزی با دانشجویان معترض برای پایان اعتراض های شان اتمام حجت نموده بود !

About Author