انتصاب مدیرعامل شرکت نمودار تبریز

با حکم یعقوب هوشیار شهردار تبریز، بهرام روشنی به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نمودار تبریز منصوب شد.

به گزارش ساقی آذربایجان، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، بهرام روشنی را به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نمودار تبریز یکی از شرکت های زیر مجموعه شهرداری تبریز که در زمینه طراحی و اجرای پروژه های عمرانی فعالیت می کند منصوب نمود.
مدیرعاملی سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز، شهرداری سهند و… بخشی از سوابق بهرام روشنی می باشد.
پایگاه خبری ساقی آذربایجان، برای مهندس بهرام روشنی در این سمت موفقیت و سربلندی آرزو می کند.