انجمن علم و فناوری صنعت چاپ ایران، پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه

دکتر بی طرفان رئیس انجمن علم و فن آوری صنعت چاپ ایران در حاشیه میزگرد تخصصی صنعت چاپ تبریز در گفتگو با ساقی آذربایجان درباره فعالیت این انجمن گزارشی ارائه کرد.

وی گفت : انجمن علمی ،فنآوری صنعت چاپ ۹ سال پیش بر حسب نیاز صنعت چاپ فعالیت خود را اغاز کرد و ماموریت این انجمن حمایت از پژوهشگران ، ارائه مشاوره علمی و فنی تخصصی بوده ونقش این انجمن ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت ، حمایت ازشرکتهای دانش بنیان و ارائه برنامه های آینده پژوهی می باشد .
اعضاءانجمن در ۴ گروه مختلف بدین صورت می باشد:اعضای پیوسته (هیئت علمی دانشگاهها )اعضاء دانشجویی(دانشجویان رشته های مرتبط ) اعضاءحقوقی (تمام واحدهای کسبی درحوزه چاپ در مقام عام)اعضاء افتخاری(پیشکسوتان و اعضاءتاثیر گذار) که با مصوبه هیئت مدیره مستقیم و غیر مستقیم همکاری دارند .
مراسم افتتاحیه انجمن در سال ۱۳۹۴ در درانشگاه شهید بهشتی بر اساس مانیفست اعلامی (صنعت چاپ را صنعت راهبردی به رسمیت شناخت ) که جهت هم افزایی و مشارکت دسته جمعی ذینفعان و فعالین صنعت می باشد برگزار گردید.
از سال اول فعالیت ، روزملی صنعت چاپ، یک رویداد ملی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی هفته نکوداشت علم وفن آوری ایران را برگزار کردیم که در هیچ صنعتی نکوداشتی در ۷ روز و در ۷ برنامه و ۷ مکان مختلف برگزار نشده و در پی آن ،نکوداشت هر ساله تحت یک شعار برگزار می شود و امسال نیز براساس سنوات گذشته از ۵ لغایت ۱۱ شهریور ماه نهمین نکوداشت که افتتاحیه آن دروزارت فرهنگ وارشاد هست برگزار خواهد شد .
تاکنون ۳ همایش ملی و فناوری چاپ برگزار شده که چهارمین همایش چاپ با شعار ” حکمرانی وسیاستگذاری در صنعت چاپ ، تجارب وآموزه ها “برگزار گردید.
ده ها کارگاه آموزشی وحضور در اکثر نمایشگاهها به صورت فیزیکی ،حضور در ۴ نمایشگاه اروپا ،مشاوره های تخصصی و حضور در شورای سیاستگذاری جشنواره چاپ ،مسئول کارگروه چهره علمی صنعت چاپ از اهم فعالیتهای این انجمن می باشد.
با همکاری دانشگاه امیرکبیر تهران ،انستیتو چاپ ایران را تاسیس نموده ودر سال ۱۴۰۰ برای اولین بار رشته مهندسی پلیمر و رنگ درمقطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد نظام آموزشی گردید .
به گفته دکتر بی طرفان باید موضوعات مغفول مانده صنعت را تبدیل به گفتمان شوند که توجه ودیده شدن توسعه صنعت چاپ در برنامه هفتم توسعه ونبود پژوهش و آموزش دراین صنعت و احیاء معافیت از مالیات بر ارزش افزوده زینگ وچاپ (دربعضی استانها سلیقه ای اجرا می شود) و
معرفی و در کانون قرار دادن فناوری های نوین و ایجاد ۱۰۰ رویداد توسط انجمن ،بومی سازی صنعت چاپ از موضوعات مورد توجه بوده است .
ایشان افزود :در سال گذشته با تلاش فراوان صنعت چاپ در لیست صنایع پیشران و استراتژیک قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .
به گفته رئیس انجمن علمی و فن آوری صنعت چاپ یکی از مراکز مهم وتاثیرگذاردر صنعت چاپ آذربایجان شرقی میباشد که به علت ارتباط با چندین کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا میتواند از خلاءهای صنعت چاپ (بروکراسی،قیمت ورقابت) تاحدخیلی زیادی جبران نماید .
وی معتقد است : باید جایگاه واقعی این صنعت را در اسناد بالا دستی و در نزد حاکمیت به خوبی تثبیت کنیم و صنعت چاپ را به عنوان پیشران در رشد تولید و توسعه داشته باشیم و نیزعدم نوسازی و فرسوده بودن تحدید این صنعت میباشد که به مدیریت جهادی و اجماع جمعی نیاز دارد.
گزارش از : محمد امین تژ

About Author