اوضاع مدیریت در استان اصلا خوب نیست !

به قلم: وحید خدادادی

این روزها فضای اجتماعی و نظام اداری کشور درگیر دو بحران خودساخته یعنی آلودگی هوا و بحران انرژی و کمبود گاز است. در کشور بحران های خودساخته ناشی از سوء مدیریت های آقایان مسئول قرار نیست مردم یک روز آب خوش از گلویشان پایین برود و در راستای همین رویکرد در تابستان بحران آب و برق داریم و در زمستان بحران گاز!
زمستان سختی که به زعم کیهانیان قرار بود در اروپا رخ دهد تغییر مسیر داده و این روزها در ایران همراه با آلودگی هوا مدارس و ادارات را به تعطیلی کشانده است. مصیبت تعطیلی ها و بهم ریختن نظام آموزشی و اداری کشور از یک طرف و ناهماهنگی و نبود مدیریت اطلاع رسانی هم از یک طرف ، عجیب روی اعصاب مردم است. با پایتخت و تنوع نهادهای تصمیم گیرنده کاری نداریم اما تا جایی که سواد سیاسی ما اجازه می دهد قانونا شخص شماره یک تصمیم گیری های کلان در استان ها شخص آقای استاندار است و تصمیم گیری در رابطه با فعالیت نهادهای دولتی بر عهده ایشان می باشد.
آذربایجانشرقی و کلانشهر تبریز و وضعیت تعطیلی ها و ناهماهنگی ها در اطلاع رسانی و مدیریت دستگاه های دولتی از جمله دغدغه های مضاعف شهروندان است که حسابی مردم را کلافه کرده است. در این رابطه با دو مشکل اساسی روبرو هستیم. مشکل عملکرد جزیره ای ادارات است و بعضا برخی از نهادهای آموزشی بخصوص از نوع آموزش عالی بصورت دولتی در درون دولت و مناطق خودمختار عمل می کنند و شاهد نوعی فدرالیسم اداری در اداره استان هستیم. وقتی می گوییم استاندار باید چهره ای باشد که همه مدیران از او حساب ببرند و به او اتکا کنند، به برخی ها بر می خورد و متهم به سیاسی کاری می شویم اما همین روز شنبه اول هفته دانشگاه های تبریز به صورت نهادهای خودمختار وخودتصمیم گیر دستور به عدم تعطیلی و برگزاری امتحانات دادند. در روزهای گذشته هم در بحث آلودگی هوا دیدیم که مدارس ابتدایی تعطیل و مقطع متوسطه باز بود از آن جهت که دانش آموزان در این مقطع تحصیلی یا با آبشش تنفس می کنند یا ریه دانش آموزان این مقطع دارای فیلتر تهویه هواست. در مواردی از این دست لزوم وجود یک استاندار مقتدرکه اقلا نهادهای دولتی از او به اندازه تعطیل کردن امتحانات حساب ببرند، در این استان ضروری به نظر می رسد. استاندار وقتی اعلام می کند که شنبه تمام ادارات و دستگاه های اجرایی تعطیل است و برخی بی توجه به این دستور پیش می روند، در این حالت فرضیه دستور استاندار یعنی کشک، در ذهن متبلور می شود. نحوه و زمان اعلام تعطیلی مدارس هم که قوز بالای قوز است و بعضا تا پاسی از شب خانواده ها علاف تصمیم گیری آقایان هستند. در دنیای تنوع رسانه و انفجار اطلاعات گویا در تبریز برای اطلاع رسانی باید به روش های گذشته تاسی کرد و از همین فردا برای اطلاع رسانی در باب تعطیلی ادارات و مدارس بالای عینالی آتش روشن می کنیم. اما انصافا و عجالتا باید فکری به حال مدیریت عالی استان کرد که اوضاع اصلا خوب نیست.

About Author