دکتر جلال معالی

خدا رفتگان همه شما را بیامرزه ،خدا بیامرز مادرم از هر کی که تو هرکاری دخالت بی جا می کرد بدش می آمد و بهش لقب ( ات آجی ) می داد..البته اونم علت داشت و معمولاً کسانی مد نظرش می بود که این اشخاص یا از اقوام و همسایه ها بودند یا از آشناها و چون بیهوده با دخالت ها و حرف های کاملاً بی ربط اعصاب واسش نمی ذاشتند اونم از ناراحتی بهشان لقب داده بود.
خب واقعیتش ما هم روزانه در سر کارو با اطرافمان از اینگونه اشخاص از دوجنس زن و مردش زیاد می بینیم.
چقدر لاغر شدی !،اوخ اوخ چه شکمی در آوردی؟بابا کمی ورزش کن ! ای بابا توهم که موهای جلوی سرت و فرق کله ات ریخته و قاطی کچل ها شدی! من نمی دونم اصلا کی بهت گفته این پیراهن بهت میاد؟ آخه این چیه پوشیدی؟ این کلاه رو سرت نذاری ها مُسن نشونت می ده ،تورو خدا این شلوار رو دیگه نپوش که اصلا بهت نمیاد! اه..اه ،سبیل ها تو زدی خیلی بی نمک شدی ؟ ای داد، ریش پروفسوری اصلا بهت نمیاد !
اما توی ساخت وساز خانه و مغازه . بنده خدا خودش دیپلم را به زور و گریه و زاری گرفته یا اصلا ول معطله ،سر ساختمان نیمه کاره شما که جهت بازدید والبته(اظهار نظر) تشریف می آورد ،می شود مهندس کل عالم بشریت: این درب رو بهتر نبود از اون ور باز می کردی! این مهندس تو کیه ؟ نمی دونه جای حمام و توالت اینجا نیست؟ درس که نخوندن اَلَکی شدن مهندس! راستی سیمکش تو کار بلد نیست ،آخه اینجا هم پریز می کشن؟
در مورد طبابت هم که واویلاست ،تا یکی سر درد می گیره بلافاصله نسخه و دارو تجویز می کنه ! این اظهار فضل و طبابت کردن بیجا هم بد جوری عادت شده و نسخه پیچی هم شده تخصص .
جل الخالق ! آخه بابا مگه تو پزشکی؟شاید اون داروی تجویزی جنابعالی به مذاق اون شخص سازگار نباشه وکار را بدتر کنی و بهش نسازه و ضررکنه!
بازم بنویسم یا بسه؟
اما کلاّ اشخاص (ات آجی) یا همان گوشت تلخ دو نوعند ، در نوع اول از حسودی شان هست که مدام ایراد می گیرند و نوع دومش این افراد کلاّ عادت کرده اند تایکی را برنجانندو به بیانی مریضند.نوع سوم دیگه موجود نیست اگر هم هست بنده کم آوردم.
اما موردی که واقعا عذاب آور هست جمله ای است که معمولا آخر کار بیان می کنندو‌ آن جمله این هست: البته به من مربوط نیست ها،خود دانی!
بنده خدا یکساعته داره ذوق زنی می کنه
آخرش هم این حرف رو می زنه اونجاست که آدم کفری می شه!
نکنیم اینکارها رو ،اونی که موهاش ریخته ، بارها توی آئینه خودش را رویت کرده ،عذابش نده ،اونی که لاغر شده چندین بار خودش رو وزن کرده می دونه ،اون کلاهی که گرفته خب خودش پسند کرده چرا به ذوقش می زنی ؟
برای ساختمان تازه ساخت و نیمه کاره که با هزاران مصیبت آجر رو آجر گذاشته حالگیری نکنیم .خب مهندس هست وکارش هم خوب بلده ،بهتر از شما می دونه چکار کنه!
اما چون ذات این افراد (باشیر اندرون شده با جان بدر شود) هستش و به قولی اصلاح ناپذیرند،پس به هیچ وجه نباید ناراحت و اذیت شویم و چاره کار در رویارویی با این افراد قطعاً یا عوض کردن مسیر گفتگوست ویا بی خیالی محض است .همین!

About Author