ایجاد جاده‌های انحصاری برای ویلاهای غیرمجاز در البرز!

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ از تخریب هشت ویلای در حال ساخت در روستای سنقرآباد خبر داد.
به گزارش ساقی آذربایجان شاپور صفری با اشاره به ادامه فعالیت‌های مقابله‌ای در این حوزه قضایی با تغییر کاربری های غیرمجاز بیان کرد: با رصد دقیق تغییر کاربری‌های شهرستان علاوه بر افزایش حجم آزادسازی اراضی، میزان تغییر کاربری ها نیز کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، وی از اجرای یک مورد عملیات آزادسازی دیگر در روستای «سنقرآباد» بخش رامجین چهارباغ خبر داد و افزود: در این اقدام هشت ویلای در حال ساخت، ۷۰ مورد دیوارکشی، هفت مورد استخر و ۲۰ مورد محوطه سازی قلع و قمع و محدوده ای ۱۰ هکتاری آزادسازی شد.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با بیان اینکه عوامل متخلف این تغییر کاربری‌ها برای محوطه‌های ایجاد شده اقدام به ایجاد سه مورد راه و جاده اختصاصی کرده بودند گفت: برخی از متخلفان برای فریب خریداران اقدام به ایجاد این راه‌ها می‌کنند ولی پس از شناسایی و دستور قضایی با ورود عوامل جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی این راه‌ها اعمال قانون شد.
وی افزود: ارزش اراضی آزادسازی شده در این عملیات که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ مقابله یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شد بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

About Author