ایجاد قرارگاه پیشگیری از وقوع جرم در استان اردبیل

به گزارش ساقی آذربایجان، جلال آفاقی عصر امروز در جلسه بررسی زمینه‌ها و بسترهای خشونت در استان اظهار کرد: متاسفانه استان اردبیل در بحث جرایم مرتبط با خشونت از فراوانی بیشتری در سطح کشور برخوردار است که این امر موجب اثرگذاری سوء روحی و روانی بر مردم می‌شود، بنابراین ایجاد قرارگاه پیشگیری از وقوع جرم در استان اردبیل یک ضرورت است.

وی افزود: وظیفه همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی انجام اقدامات مقابله‌ای جدی و توجه بیش‌از‌پیش به این بحث است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، تصریح کرد: هر چند دستگاه قضایی استان در این راستا به ویژه پس از تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد اقدامات جدی و بازدارنده حقوقی و قضایی در این خصوص داشته است و با مجرمان مطابق با قانون به شدت برخورد می‌کند اما مسلّماً اقدامات حقوقی و قضایی به تنهایی نمی‌تواند انتظارات را برآورده سازد بلکه در کنار اقدامات قهری، اقدامات فرهنگی و آموزشی نیز باید به جد در جامعه دنبال شود.

آفاقی با بیان اینکه عوامل اقتصادی همچون فقر، بیکاری نیز عامل اصلی وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، بیان کرد: عامل اصلی بروز اینگونه جرایم ضعف و فقر فرهنگی است بنابراین ضرورت دارد تا دستگاه‌های فرهنگی از اقدام و نگاه جزیره‌ای پرهیز کنند و نگاه کلان به این معضل داشته باشند تا اقدامات  اثر بخش بیشتری در جامعه  ایفاء کنند.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها به طور ذاتی خشونت پنهان در خود دارند و گاهاً کوچکترین عامل و مشاهده کاستی‌ها و کج رفتاری‌ها موجب بروز آن می‌شود، ادامه داد: وظیفه کارشناسان این است تا با شناسایی علل و عوامل تحریک به خشونت و ارایه راهکارهای علمی و منطقی بر آن، از میزان وقوع خشونت در جامعه بکاهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: یکی از پیشنهادات در این حوزه ایجاد قرارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در استان است که می‌تواند ضمن ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های مختلف، رویه واحد علمی را برای مقابله با خشونت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در استان ایجاد کند.

گفتنی است؛ در این جلسه اعضاء و کارشناسان حاضر ضمن بحث و تبادل نظر علمی به ارایه راهکارها و پیشنهادهای علمی مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت پرداختند.

About Author