ایرانی ها هتل های وان را پر کردند!

به گزارش ساقی آذربایجان، “یونس یوکسل” در مصاحبه ای با بیان این که گردشگران ایرانی برای مردم وان یک نعمت هستند افزود: ظرفیت تقریبا همه هتل های این شهر با ایرانی ها پر شده است.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه صدها سال است که دو کشور برادر هستند و اولین مقصد گردشگران ایرانی، کشور ترکیه و شهر وان می باشد.
وی در ادامه افزود: به خاطر قرابت با ایران و قیمت های مناسب، بیشتر گردشگران ایرانی تعطیلات خود را در وان سپری می کنند‌.
در ادامه وی با بیان این که در روز های اخیر حداقل ۵ هزار گردشگر ایرانی وارد شهر وان شده اند افزود: ۸۰ درصد گردشگران وان را ایرانی ها تشکیل می دهند.

About Author