ایران در سوریه، موشک تولید می کند

به گزارش ساقی آذربایجان به نقل از رویترز، بنی گانتس هدف از این اقدام را تولید تسلیحات برای ارائه به گروه های هم پیمان ایران در سوریه و لبنان دانست.

ایران تاکنون بارها هر گونه ارتباط با گروه هایی در سوریه را تکذیب کرده است.

وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی در نیویورک با ارائه یک نقشه از سوریه مکان هایی را روی نقشه نشان داد و گفت  اینها مکان های نظامی مرکز تحقیقات و پژوهش های علمی سوریه هستند که برای ساخت موشک و سلاح ایران استفاده می شوند.

مرکز تحقیقات و پژوهش های علمی سوریه، سازمان دولتی در این کشور است.

گانتس گفت: ایران مرکز تحقیقات و پژوهش های علمی سوریه را به تاسیسات تولید موشک و تسلیحات دقیق میان برد و دوربرد تبدیل کرده است. ایران این تسلیحات را به حزب الله و دیگر نمایندگانش می دهد. به عبارت دیگر، این مرکز به جبهه جدید ایران و کارخانه ساخت سلاح استراتژیک و پیشرفته تبدیل شده است.

رویترز قبل از این به نقل از منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی در منطقه مدعی شد حملات اسرائیل علیه فرودگاه های سوریه در مدت زمان اخیر، افزایش یافته تا استفاده ایران از فرودگاه ها برای رساندن تسلیحات به هم پیمانانش در سوریه و لبنان از جمله حزب الله لبنان را متوقف کند.

وزیر دفاع اسرائیل درباره منطقه مصیاف سوریه هم گفت این منطقه دارای تاسیسات واقع در زیر زمین و محل تولید سلاح است.

او افزود این مرکز تولید اسلحه است که اسرائیل و منطقه را تهدید می کند. گانتس گفت: “مصیاف برای تولید موشک های پیشرفته استفاده می شود”.

منطقه “مصیاف” در استان حماه سوریه از جمله مناطقی است که بارها مورد هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل هر چند روز یک بار منطقه ای را در سوریه مورد هدف قرار می دهد اما مسوولیت حملات را برعهده نمی گیرد.

وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت ایران برای تاسیس کارخانه های ساخت موشک و تسلیحات در لبنان و یمن نیز فعالیت می کند: “اگر این رویکرد ایران متوقف نشود در مدت یک دهه، مراکز تولید تسلیحات پیشرفته ایران در همه منطقه برای تولید سلاح و گسترش رعب وجود خواهد داشت”.

بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل این موضوع را در سخنرانی دوشنبه در یک کنفرانس در نیویورک مطرح کرد.
رویترز نوشت اسرائیل از چند سال قبل حملاتی را در سوریه علیه آنچه که اهداف مرتبط با ایران توصیف می کند انجام می دهد.

دولت ایران یا سوریه تاکنون به این سخنان وزیر دفاع اسرائیل واکنش نشان نداده اند.

اسرائیل در دو هفته اخیر، فرودگاه حلب و دمشق را مورد هدف قرار داد. در حمله اسرائیل، فرودگاه حلب از کار افتاد و به صورت موقت تعطیل شد زیرا باند فرودگاه آسیب دیده بود. این فرودگاه هم اکنون دوباره به فعالیت کامل بازگشت.

About Author