ایمن‌سازی جاده‌های مراغه از محل احکام جایگزین حبس

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود دادگاه بخش سراجوی شهرستان مراغه تاکنون با صدور ۱۳ حکم جایگزین حبس، برای بهسازی و ایمن‌سازی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این بخش گام جدیدی برداشته است. بر همین اساس جزای نقدی محکومان در این تعداد از سوانح رانندگی به بهسازی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی بخش سراجو، نصب علایم رانندگی و میخ‌های زرد چشم‌گربه‌ای صرف شده است.این اقدام رییس دادگاه بخش سراجوی مراغه موثر بوده و تعداد سوانح و میزان خسارت ناشی از آنها را در نقاط حادثه‌خیز این بخش کاهش داده است.

About Author