این گوی و این میدان !/ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی

رفته رفته جمع یاران می رسند و فضای انتخاباتی شهر گرم تر و رقابت نفس گیرتر می شود. با گرم شدن تنور انتخابات و سخت تر شدن رقابت ها، فضای رقابت آلوده تر، بی تقواتر و سقف شعارهای پوپولیستی بلندتر می شود. در این بین بجز یکی دو رسانه خاص و معدودی از چهره های دلسوز و در غیاب احزاب اصلاح طلب (که در تعطیلات تاریخی به سر می برند) و احزاب اصولگرا که سرگرم تهیه لیست و جنگولک بازی های سیاسی هستند، خبری از مطالبه و نقد و پرداختن به برنامه های انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد. شبکه سهند هم که سعی داشت ادای این کارها را دربیاورد و به اصطلاح نشان دهد اهل مطالبه و نقد است عمدتا از چهره های مطالبه گر واقعی دوری می کند و یکی به نعل میزند و یکی به میخ! اتفاق خوبی که در این دوره افتاده فضایی است که ایرنا و فارس برای کاندیدها برای تبلیغات خود ایجاد کرده اند که خوبی اش جلوگیری از سوء استفاده برخی ها در فضای رسانه ای است و جلوی پول های کثیف را می گیرد. در همین راستا و بنا به وظیفه رسانه ای و دفاع احسن از حقوق شهروندان و احیای واقعی مطالبه گری بر آن شدیم تا ما نیز برای ۱۹ نماینده حال حاضر استان که مجددا خود را شایسته این کرسی می دانند چنین فضایی را مهیا کنیم. از این رو با تحریر نامه رسمی ، همه ۱۹ نماینده فعلی استان را به استودیوی خود دعوت کردیم و نامه ها به شخص نمایندگان و اعضای دفترشان ارسال شد تا بهانه ای از بابت اینکه پیام و نامه را ندیده اند، نباشد و هر نماینده ای که مدعی است در این ۴ سال بر طبق نیازهای حوزه انتخابیه اش و قانون، عملکرد موفقی دارد، این گوی و این میدان یا نهایتا سیه روی شود هر که در او غش باشد! بفرمائید و هر چه در چنته دارید، رو کنید که اگر عملکردتان بر مصالح مردم و کشور بود که نباید تردید و ترسی از بابت حضور در این گفتگو داشته باشید و برعکس باید مشتاق هم بوده باشید که به نوعی تبلیغاتی رایگان برایتان محسوب می شود. ما نیز در این روزها با کار کارشناسی و خرد جمعی پرسش های مد نظر افکار عمومی را استخراج و آماده ایم در فضایی بدون تعارفات معمول و بر اساس اصل مردمسالاری پذیرای شما عزیزان باشیم.
ریالی از این بابت بر شما بار مالی وجود ندارد و تبصره این اتفاق آن است که اگر نمایندگان استان از این فضا فراری باشند و جرات حضور در این برنامه به بهانه اینکه سرمان شلوغ است، نداشته باشند این غیبت و عدم پاسخگویی را از طریق روزنامه و دیگر فضاهای رسانه ای مان به شکل گسترده ای به اطلاع عموم خواهیم رساند تا مشخص شود چرا وکلای ملت در میدان عمل از مطالبه گری واقعی گریزانند و همچنان بر عوام فریبی اصرار دارند.

About Author