بازداشت دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد

برخی شنیده‌ها حاکی از بازداشت حمیدرضا مومنی، دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد، توسط نهادهای امنیتی است.

به گزارش ساقی آذربایجان، برخی شنیده‌ها حاکی از بازداشت حمیدرضا مومنی، دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد، توسط نهادهای امنیتی است.

بنابرگزارش دیده بان ایران، گفته شده بازداشت وی روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ماه و با اتهام فساد اقتصادی صورت گرفته است.  خبر بازداشت حمیدرضا مومنی تاکنون توسط هیچ منبع رسمی، تایید و یا تکذیب نشده و غیر رسمی محسوب می شود.