بازداشت مدیر یک مدرسه به دلیل خشونت فیزیکی علیه دانش‌آموزان

رییس کل دادگستری بوشهر از بازداشت مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی در ‌خورموج‌ خبر داد و در ادامه عنوان کرد:در شبکه‌های مجازی متاسفانه تصاویری از خشونت فیزیکی علیه دانش آموزان مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی البرز شهرستان خورموج استان بوشهر توسط مدیر موسسه منتشر شده است.

وی افزود: در همین راستا دستور دستگیری فردی که خشونت فیزیکی علیه دانش آموزان انجام داده بود صادر شد و در حال حاضر مدیر موسسه دستگیر شده است.

او خاطرنشان کرد: دستور انجام تحقیقات اولیه و بازجویی صادر شد و با قاطعیت و شدت با این فرد برخورد می‌شود تا برای دیگران درس عبرت باشد.

About Author