بازگشایی حریم مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی ادامه دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از بازگشایی حریم مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با تملک دو مغازه باقی مانده در این محوطه خبر داد. نادر فلاحی گفت: با تملک دو مغازه دیگر در حریم مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، بازگشایی حریم این مجموعه ادامه […]

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از بازگشایی حریم مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با تملک دو مغازه باقی مانده در این محوطه خبر داد.
نادر فلاحی گفت: با تملک دو مغازه دیگر در حریم مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، بازگشایی حریم این مجموعه ادامه دارد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل می‌گوید: با بازگشایی این قسمت از حریم مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی صحن جدیدی در این قسمت و در کنار دروازه بازسازی شده عالی ایجاد خواهد شد.
فلاحی گفت: بازگشایی حریم مجموعه شیخ صفی مطالبه دیرین مردم اردبیل بود که پیش از این و در سال ۱۳۹۹ توانستیم ساختمان بانک ملی که در حریم مجموعه قرار داشت را تملک کنیم و امروز شاهد تملک و تخریب دو مغازه دیگر به منظور بازگشایی کامل حریم این مجموعه جهانی هستیم.
او با اشاره به اهیمت اقدامات صورت گرفته در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، گفت: این مجموعه که یکی از آثار ثبت جهانی کشور است به عنوان نگین آثار تاریخی استان نیازمند اقداماتی نظیر بازگشایی حریم بود که توانستیم انجام دهیم.