بازگشت گشت ارشاد کار دولت است

جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را از اقدامات دولت نامیده است.

وی در پاسخ به یک کاربر گفته است؛ اون متن مرکز پژوهش‌ها کنار رفت متن آقای بانکی پور تصویب شد که هنوز قانون نشده، این اقدامات هم کار دولت است بر مدار سابق.

بر مدار سابق.

جلیل محبی: بازگشت گشت ارشاد کار دولت است

منبع: فرارو

About Author